Community Action Tenants Union

Faoin Aontas

Leer en español | Ler em Português | Read in English

Is aontas é CATU Ireland do dhaoine lasmuigh den láthair oibre. Ba mhaith linn na bun smaointe maidir le ballraíocht, comhghníomhaíocht agus daonlathas an phobail a aistriú ón láthair oibre chuig an láthair chónaithe. 

Achan lá cloiseann muid fá dtaobh de na deacrachtaí eacnamaíochta atá ag cur isteach ar dhaoine fud fad an oileáin seo:  cíosanna ag ardú gan stad agus tuarastail ag fanacht mar i gcéanna, seirbhísí poiblí á scriosadh agus creimeadh déanta ar ár spásanna poiblí. Seo an saol ina bhfuil muid ag maireachtáil ann. 

Dúinne, sé muid féin a fháil eagraithe an t-aon dóigh a chreideann muid gur féidir linn iad siúd is ciontaí a bhuaileadh – sin iad na tiarnaí talún, na bainc, comhlachtaí agus polaiteoirí. Caithfidh seo a dhéanamh i dteannta a chéile, ní amháin ar bhonn aonarach. Creideann muid go láidir gur le gnáthdhaoine – tionóntaithe, pobail agus oibrithe – lena luíonn fíor chumhacht an tsaoil, agus ní thiocfaidh athraithe ach amháin má ghníomhaíonn muid le chéile. 

Ní do dhaoine a íocann cíos amháin atá CATU, ba mhaith linn gach cineál duine a chumasú lena bpobail agus a dtithíocht a chosaint (a fhad is nach bhfuil siad ag saothrú go díreach ó a bheith ag déanamh tráchtearra de thithíocht nó de phobail).

Is do thionóntaithe chomhairle, do dhaoine le morgáistí, do dhaoine i láithreacha cónaithe éigeandála agus i gcuinsí baolacha atá CATU. 

Go bunúsach, a fhad is nach tiarna talún thú (nó duine a dhéanann brabús ar thithíocht is a leithéid), tá fáilte romhat i gCATU!

Is é an fís atá againn nó eagraíocht atá scaipthe fud fad na gcathracha is na bailte ar an oileán seo, ag tarraingt tionóntaithe le chéile i streachailt chomhordaithe in éadan deacrachtaí atá againn uilig. 

Tá misneach againn. 

Caith súil ar Mhínitheoir an Aontais i gcomhair tuilleadh eolais ar a bheith ag eagrú le CATU. 

Glac ballraíocht le CATU anseo.

Tá liosta reatha na ngrúpaí/gcraobhacha áitiúla de chuid CATU le feiceáil anseo.